Bewaken en Beveiligen Consultancy VOF

KvK-nummer 70485968

 Geachte gebruiker,

Wij hebben u de afgelopen periode onjuist voorgelicht over de mogelijkheden voor het afschermen van persoonsgegevens in het handelsregister. De KvK stelt strikte voorwaarden aan een dergelijk verzoek. Er kan enkel een gemotiveerd verzoek tot afscherming van privé-gegevens worden ingediend indien de openbaarheid van deze gegevens kan leiden tot een bedreigende situatie voor de aanvragende persoon. Het is dus niet zo, in tegenstelling tot hetgeen wij tot voor kort op onze website vermeldden, dat ieder verzoek direct wordt toegewezen. Wij hebben u hieromtrent niet juist en volledig geïnformeerd en bieden u hiervoor onze excuses aan. 

Op de website van de KvK treft u de voorwaarden waaronder een dergelijk verzoek in behandeling zal worden genomen. Wij verwijzen u graag naar de volgende link voor meer informatie:

(https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/prive-adres-in-het-handelsregister/)